Setup Menus in Admin Panel

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest LINGUALAND Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem 0000594808, numer NIP: 6762499047, o kapitale zakładowym 50 000 zł.

2. Twoje dane będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie art. 6 RODO, pkt 1 a), czyli na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie w powyższym celu.

3. Gwarantujemy Ci realizację Twoich uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), w ramach których masz prawo:
dostępu do treści swoich danych,
ich sprostowania,
usunięcia (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochro­ną danych osobowych.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu ewentualnego odwołania zgody na ich przetwarzanie, jednak nie dłużej niż 10 lat.

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być zaufane firmy dostarczające narzędzia do email marketingu oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. W przypadku współpracy z podmiotami trzecimi, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych udostępniając je wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i w celach związanych ze świadczeniem naszych usług.

6. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest opcjonalne i całkowicie dobrowolne.

7. Zgłoszenia i pytania dotyczące przetwarzania przez Lingualand danych osobowych przyjmujemy w biurze Lingualand (Karmelicka 45, 31-128 Kraków) lub prosimy o skorzystanie z poniższych możliwości kontaktu: adres e-mail: privacynotice@lektor-lingualand.pl, info@lingualand.pl; poczta tradycyjna: Lingualand, ul. Karmelicka 45, 31-128 Kraków, z dopiskiem „ dane osobowe”; numer telefonu: +48 884 001 608 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora)

8. Więcej informacji o tym, jak w Lingualand dbamy o dane osobowe naszych obecnych i potencjalnych Klientów dowiesz się z naszej Polityki Prywatności